Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » За централата » Международно сътрудничество

Поддържането на високо ниво на безопасност на българската атомна електроцентрала, в съответствие със съвременните международни стандарти и критерии, се осъществява чрез прилагане на най-добрите световни практики. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД поддържа постоянен обмен на информация и експлоатационен опит, като работи в тясно сътрудничество с Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО) и редица други международни организации и водещи компании в ядрената енергетика.

Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО)
ВАНО е световна асоциация на ядрените оператори, която е създадена на 15 май 1989 г. Създадена е от ядрените оператори от целия свят след аварията в Чернобил и тяхната цел е да осигурят подобна авария да не възникне никога повече. ВАНО обединява всички оператори на ядрени мощности по света. Тя съдейства за обмяната на експлоатационен опит, така че нейните членове да работят заедно, за да достигнат най-високите възможни стандарти за безопасност и надеждност при експлоатацията на своите атомни централи. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е член на ВАНО към нейния Московския център от учредяването й. Контактно лице за ВАНО е г-н Веселин Николов, ръководител сектор “Експлоатационен опит и показатели за самооценка” в управление “Експлоатация” , e-mail: vnikolov@npp.bg

В рамките на взаимоотношенията с ВАНО “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

  • обменя информация за събития в централите по света;
  • участва в семинари, работни срещи и съвети;
  • участва в провеждането на партньорски проверки в централите, членки на ВАНО;
  • е домакин на партньорски проверки в различни области.

Международна агенция по атомна енергия (МААЕ)
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е световният център за сътрудничество в ядрената област. Тя е създадена като световна организация “Атоми за мир” през 1957 г. в рамките на страните членки на ООН. Агенцията работи със страните, членуващи в нея, както и с множество партньори по света, за да съдейства за безопасни, сигурни и мирни ядрени технологии. Трите основни насоки на работата на Агенцията са ядрена верификация и сигурност, безопасност и обмен на технологии.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е под контрола на МААЕ. Контактите с МААЕ се извършват чрез Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Контактно лице от страна на централата е г-н Емилиян Едрев, директор дирекция “Безопасност и качество”, e-mail: egedrev@npp.bg. Централата участва в редица регионални проекти и проекти за техническо сътрудничество на МААЕ.

Неправителствени организации
FORATOM
FORATOM е европейският ядрен форум, който се занимава с координиране на дейностите между своите членове; насърчаване на обмяната на технически опит между различните страни; разпространяване на информация сред ядрената общност; и насърчаване подобряването на добрите практики в ядрените централи. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД участва в дейностите на FORATOM чрез “Булатом”.

“БУЛАТОМ”
Сдружението “Български атомен форум” (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Българското ядрено дружество и физически лица, експерти в областта на ядрената енергетика. През м. декември 2001 г. БУЛАТОМ става асоцииран член на ФОРАТОМ, асоциацията на европейската ядрена индустрия. Специалистите от АЕЦ “Козлодуй” участват в различни семинари и форуми, организирани от “Булатом”.

Световна ядрена асоциация (СЯА)
Световната ядрена асоциация (създадена през 1975 г. с името Уранов институт ) със седалище в Лондон, е глобална ядрена организация, която представлява световната ядрена енергийна индустрия и търси начини да насърчава мирното използване на ядрената енергия по света. По-конкретно СЯА се занимава с проблемите на производството на ядрена енергия и всичките аспекти на ядрено-горивния цикъл. СЯА подпомага своите членове чрез улесняване на тяхното взаимодействие по технически, търговски и политически въпроси и чрез повишаване на разбирането на широката публика за ядрената технология.
По препоръка на Постоянния представител на Република България към МААЕ, ОССЕ и ОНН във Виена “АЕЦ Козлодуй” ЕАД предприе действия по асоцииране на Дружеството към Световната ядрена асоциация. Членството е осъществено през м. септември 2001 г.

МСО “Интератоменерго”
АЕЦ “Козлодуй” поддържа дългогодишно сътрудничество с руската компания “Интератоменерго”. С участието си в организираните от МСО “Интератоменерго” събития, специалистите от АЕЦ “Козлодуй” имат възможността да обсъждат новостите в областта на атомната енергетика и допринасят за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество между експлоатиращи организации и производители.